Nhãn ép nhiệt các loại 009

Công ty TNHH may mặc HƯNG THANH

Chuyên cung cấp các loại phụ liệu:

  • Nhãn ép nhiệt

  • Tem ép nhiệt
  • Mác ép nhiệt
  • Heat Transfer Label
  • Nhãn mác ép nhiệt
  • Tem mác ép nhiệt
  • Nhãn mác ép nhiệt