Nhãn ép chuyển nhiệt quần áo

Nhãn ép chuyển nhiệt quần áo

Công ty TNHH may mặc HƯNG THANH chuyên cung cấp:

  • Nhãn ép nhiệt
  • Tem ép nhiệt
  • Nhãn ép chuyển nhiệt

  • Heat transfer label
  • Nhãn ép
  • Tem mác ép nhiệt