Nhãn ép chuyển nhiệt

Đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp:

✅ Nhãn ép nhiệt

✅ Nhãn mác ép nhiệt

✅ Nhãn ép chuyển nhiệt

✅ Nhãn mác may mặc

✅ Nhãn sườn

✅ Nhãn sườn satin ruy băng

Đảm bảo:

* Chất lượng cao cấp

* Màu sắc tươi đẹp

* Không bị bong tróc